Ondergang
De vervolging en verdelging van
het Nederlandse jodendom
1940-1945

J. Presser

verantwoording
I
© 2004 dbnl / Erven J. Presser

DBNL vignet

Aan de lezer
XI
Lijst van bronafkortingen
XVIII

DEEL I
Hoodstuk I Naar het isolement mei 1940 - september 1941
Inleiding
3
De eerste maanden
10
Ariërveklaring en ontslag van overheidsdienst
26
Registratie van ondernemingen en personen
54
De oprichting van de Joodse Raad en de Februaristaking
78
Nieuwe maatregelent
96
Het 'Joodse Weekblad'
104
Lente en zomer 1941
111

Hoofdstuk II Van isolement tot deportaties (september 1941 - juli 1942)
Scheiding bij het onderwijs
135
Razzia's in het oosten
144
Joodse cultuur. Afbraak en weerstand
146
De laatste maanden van 1941
160
De Joodse werkkampen
175
Het begin der evacuaties naar Amsterdam
204
Maart en april 1942
211
De Jodenster
218
De aanloop tot de deportatie
232

Hoofdstuk III De deportaties (juli 1942 - september 1943)
Het begin
245
De razzia's van juli en augustus
256
Het ophalen uit de huizen
276
De Hollandsche Schouwburg
285
De stempel
287
De liquidatie der werkkampen
298
Winter 1942-1943
305
De ontruiming van 'Apeldoorn'
321
Van eind januari tot eind maart 1943
333
April 1943
352
Sterilisati
357
De maanden der laatste razzia's
367

Hoodstuk IV De staat in de staat
Geografie en statistiek
391
De vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk
418
Andere groepen
423
De kampen Ellekom, Amersfoort, Schoorl, Ommen, Doetinchem
430
Het kamp Barneveld
439
De Palestina -pioneers
448
Joden in België en Nederlands-Indië
451
De Joodse Raad
452
Beoordeling
507

top


DEEL II
Hoodstuk V Aspecten der vervolging
Verzet van Joden
3
Ontsnapping
18
Calmeyer
50
De Portugese Joden
72
De 'Blauwe ruiters'
83
De gedoopten
84
De gemengd gehuwden
87
Rüstungsjuden
93
Diverse lijsten
99
Weinreb
101
De gekwelden
110
Enkele kinderen
122
Joden en andere Nederlanders
125
Londen
133
De vervolgers
148
Nederlandse instanties
173
Plundering
186
Diamant-Juden
223
De legale rest
227
Werkkampen voor gemengd-gehuwden
233

Hoodstuk VI De onderduik
De onderduik
241

Hoodstuk VII De doorgangskampen
Westerbork
287
Geschiedenis
292
Organisatie
306
Gemmeker
327
Kampbevolking
332
Bevrijding
364
Vertrek
369
Het kamp Vught
381

Hoodstuk VIII Moord
Reis
407
Cijfers
410
Auschwitz-Birkenau
414
Andere kampen
420
Leven aan de rand van de dood
427
Bergen-Belsen
463
Evacuatie
479
Theresienstadt
490
Terugkeer
500

Epiloog
Epiloog
505
Documentatie
521
Register
527
top