Parool
www.parool.nl - 20 juli 2004
 
Voorpagina pg. 1

Strijd om joodse miljoenen
door Rob Rombouts

AMSTERDAM - In joods Nederland is een strijd ontbrand over het miljoenenvermogen van zeven stichtingen en verenigingen die in juridische zin 'dood' zijn.

Het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) zou via een fusie zeggenschap willen verkrijgen over een kleine tien miljoen euro.

Joodse organisaties, waaronder de Joodse Gemeente Amsterdam en het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap (NIK), het overkoepelende orgaan van de joodse gemeenten, hebben bij de Amsterdamse rechtbank bezwaar aangetekend tegen het fusievoorstel.

Het is een ongebruikelijke stap voor het NIK, zegt penningmeester Joseph Elburg "Ik hoop dat we er als goede vrienden uitkomen."

Volgens critici probeert het JMW via de fusie zijn financiele problemen te verlichten. Wethouder Hannah Belliot wil de subsidie van vier ton aan het JMW intrekken en minister Hans Hoogervorst (VWS) geeft geen 1,8 maar 1,6 in miljoen.

Het wordt verdacht genoemd dat een Rotterdamse advocaat het fusievoorstel van het in Amsterdam gevestigde JMW heeft opgesteld en dat het werd aangekondigd in dagblad Trouw en niet in het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW).

Volgens het JMW gebeurt niets in het geniep. JMW moest in een algemeen dagblad publiceren en Trouw was het goedkoopst. De rechten en plichten van de dode organisaties blijven gehandhaafd.

Andre Agsteribbe, directiesecretaris van JMW, meent: "De ultra-orthodoxe kerkgenootschappen willen gewoon het geld. Ze zaten bij de onderhandelingen, we zijn door elk hoepeltje gesprongen dat ze ons voorhielden."

* Pagina 5: Van wie zijn joodse miljoenen?

Copyright: Het Parool

top